25 07 2011

GYK SONUÇ BİLDİRGESİ

GYK SONUÇ BİLDİRGESİ-29.12.2011 PDF Yazdır E-posta

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu’ndan
Saygın Kamuoyuna ve Örgütümüze


 

27 Aralık 2010 günü ADD Genel Merkezi’nde toplanan Genel Yönetim Kurulu (GYK),
aşağıdaki kararlarını (on madde) kamuoyu ve örgütümüzle paylaşmaktadır :

1.     GYK, 24-25 Aralık 2010 günlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “Bağımsızlık veToplumsal Eşitlik İçin ULUSAL YÖNETİM SEMPOZYUMU” nu değerlendirmiştir. Ülkemizin kritik bir kesitinde bilinçli bir zamanlama ile gündeme alınan 2 gün süreli yoğun bilimsel çalışma, örgütümüz ve kamuoyu tarafından içten bir ilgi ile izlenmiştir. Sempozyuma destek veren başta konuşmacılar, katılımcılara ve düzenlemede emeği geçen tüm kişi ve kurumlara açık teşekkürümüzü sunmayı görev sayıyoruz.

Bu önemli Sempozyumun Sonuç Bildirisi, www.add.org.tradresli ADD Genel Merkezi web sitesinde yayınlanmıştır. Buna ek olarak, Sempozyumda dile getirilen görüş ve değerlendirmelerin olabildiğince yaygın biçimde kamuoyu ve örgütümüzce paylaşılması gereklidir. Genel Merkezimiz bu amaçla Sempozyum içeriğini kitaplaştırmayı, kaydedilen görüntüleri web sitemizden yayınlamayı, sayısal ortamda DVD kayıtlarını çoğaltmayı ve ilgili kişi ve kurumlara ulaştırmayı planlamaktadır. Yurtsever kişi ve kurumlarla saygın Örgütümüz, Sempozyum içeriğinin ülkemizde ivedilikle yaşama geçirilmesinin ülke ve halkımızın bölünme-parçalanma sürecini durdurma bağlamında yaşamsal önemi nedeniyle, ülke gündemine taşınması amacıyla en üst çabaları göstermelidir.

2.     GYK, Sempozyumu izleyen gün, 26 Aralık 2010’da toplanan Küçük Kurultay’ı da ayrıntılı olarak değerlendirmiştir. Bu toplantıda Saygın Örgütümüzün yöneticilerinin irdelemeleri dikkatle
not edilmiştir. Toplantı tutanakları ve alınan kapsamlı notlar, önümüzdeki çok kritik zaman diliminde, yaşamsal önemdeki Haziran 2011 seçimleri öncesinde GYK çalışmalarına ışık tutacaktır.
Özverili örgütümüzün, 2 gün süreli ULUSAL YÖNETİM SEMPOZYUMU’nun ardından gerçekleşen Küçük Kurultay’a gösterdiği yoğun duyarlılık, Genel Merkezimiz için güç kaynağı oluşturmuştur.
GYK, tüm katılımcılara ve Küçük Kurultay’ın gerçekleşmesi için destek veren tüm kişi ve kurumlara dostça teşekkür etmektedir. Söz konusu Kurultayın sonuç bildirisi www.add.org.tradresli ADD Genel Merkezi web sitesinde yayınlanmıştır.

3.     GYK, Derneğimiz mülkü olan Ankara Batıkent’teki Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı (21 Aralık 1999’da insanlık düşmanlarınca alçakça katledilen Genel Başkan Yardımcımız) Kültür Merkezi’nin kullanımını, ilgili sözleşme uyarınca bir yıl daha uzatarak Batıkent Şubemizin sorumluluğuna bırakmıştır.

4.     Genel Yönetim Kurulumuz; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı’na (ÇEV) dönük girişimleri iyi niyetli olmayan yıldırma ve sindirme amaçlı baskılar olarak değerlendirmekte ve bu 2 demokratik-çağdaş Derneğe destek olacağını duyurmaktadır.

5.     Genel Yönetim Kurulumuz; Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik ardı arkası gelmeyen psikolojik savaş ve kamuoyu katında saygınlığını-güvenilirliğini zedeleme amaçlı boşuna uygulamaları üzüntüyle izlemektedir. Gerek “Balyoz” davasında gerek 3 komutanın özlük haklarında, anayasasında hukuk devleti tanımlı bir ülke olarak, hukukun üstünlüğüne mutlak uyumu, başta iktidar olmak üzere tüm çevrelerden mutlaka bekliyor ve bu ısrarlı çağrımızı iç ve dış kamuoyu ile yüksek sesle bir kez daha paylaşıyoruz. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 91. yılında, 78 yıldır sürdürülen seğmenlerin coşkulu gösterilerinin ve Kara Harp Okulu öğrencilerinin Atatürk koşusunun, asla kabulü olanaklı olmayan gerekçelerle engellenmesini içimize sindiremiyor ve tarihin defterine not düşüyoruz. 

Valilik genelgesinin bu engellemelere gerekçe yapılmasını acı bir tebessümle karşılıyor, özür beklentimizi, gelecek yıl ve sonrasında asla yinelenmemesi dileğimizi en üst siyasal otoriteye sunuyoruz.

6.     ADD Genel Merkezi, “Çift dil” dayatması ve bu tasarımın arka palanını www.add.org.tradresli web sitesinde işlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. GYK bu açıklamanın bütünüyle arkasındadır.

7.     İstanbul Başakşehir’de Cemevi’ne “Türk bayrağının indirilmesi” yönünde baskı yapılmasını asla kabul edilemez buluyor ve esefle kınıyoruz. Demokratik bir toplumda, her türlü kışkırtmalardan ve şiddetten kesinlikle sakınarak bir arada hoşgörü ile yaşamak asıldır. Ancak, sorumlu siyasetçilerin sözde “açılım” adı altında ülkede barış-kardeşlik iklimini yok etiklerini de kaydetmek zorundayız. “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir..” tanımı, Büyük Atatürk tarafından bizlere bırakılmış görkemli bir birliktelik ilkesidir. Sorun kimi etnisitelerin ve / veya inanç kesimlerinin sorunu gibi sunulmaya çalışılarak kamuoyu yanıltılmakta ve ne yazık ki bölünerek saflaştırılmaktadır.

Ne yazık ki, başlıca dışarıdan körüklenen ve kimi ufuksuz siyasetçilerin bilerek / bilmeyerek alet oldukları “tehlikeli gidiş”, ülkemizde kardeş kavgalarını tohumlamakta ve vatanın bölünmesine sürüklenmektedir. Bir kez daha uyarıyoruz: Batı emperyalizminin bu bildik oyunlarına gelinmemelidir. Ülkemizde demokratik standartların tüm halkımız için anayasamızda belirlenen çerçeve ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bağlamında sağlanması temel çözümdür.

İktidarı ve BDP’yi ateşle oynamaktan vazgeçmeye bir kez daha, -altını çizerek- çağırmaktayız.

8.     GYK; -daha önce de olduğu üzere- akıl ve bilimin yaşamda en gerçek yol gösterici olduğu gerçeğinden hareketle; Wikileaks, Füze Kalkanı, Hidroelektrik Santraller (HES), çevre yıkımı vb. güncel teknik konularda görüş oluşturmak üzere Genel Merkezimiz Bilim-Danışma Kurulu’ndan rapor isteyecek ve kamuoyu ile paylaşacaktır.

9.     Atatürk’e hakaret savlarıyla ilişkili olarak Bilim-Danışma Kurulunca iletilen bildirim bağlamında, GYK üyesi Sn. Hülya İrem Üresin, inceleme yapmak ve rapor sunmak üzere görevlendirilmiştir.

10.  GYK, gündemindeki Derneğimiz içişlerine ilişkin teknik-bürokratik kimi konularda da rutin incelemeler yaparak kararlar üretmiş olup, bu kararlar ilgililerine iletilerek gereğince yürütülecektir.

Ebedi Başkent Ankara’dan kamu kurumlarının İstanbul’a aktarılması kararının kesinkes durdurulmasını istiyoruz. İstanbul’daki sarayların Osmanlı özlemiyle giderek artan kullanımını da bu bağlamda doğru bulmuyoruz. Bu saraylar TBMM’ne emanettir ve amacına uygun biçimde salt müze olarak kullanılmalıdır.

Özetle; Türkiye, Türkiye’den yönetilmelidir..

Yukarıda özetlenen kararların; Eşgüdüm sorumlusu GYK üyeleri ve il merkez şube başkanlıklarınca  Örgütümüzün tümüne hızla ulaşmasını sağlamak üzere yoğun çaba gösterilmesi özellikle beklenmektedir.

Saygın kamuoyu ve örgütümüzün bilgisine sunarız.  

Saygılarımızla. 28.12.2010, Ankara

 

                                                                                        ADD Genel Yönetim Kurulu

 

0
0
0
Yorum Yaz